logotippng

MLADI PODUZETNIK – JUČER, DANAS, SUTRA

Europa je teško pogođena ekonomskom krizom. Stopa nezaposlenosti porasla je u gotovo svakoj europskoj zemlji. Međutim, recesija ne utječe na svakog europskog građanina jednako.

Kad opća nezaposlenost raste za 1%, nezaposlenost mladih raste za 1,8%.

Prema tome, mladi ljudi koji su ušli na tržište rada imaju dva ili tri puta veću vjerojatnost od njihovih starijih kolega da će se naći nezaposleni. U Italiji, taj omjer čak doseže i 3,6 puta. Doista, mladi se suočavaju s nekoliko barijera pri ulasku na tržište rada: nedostaje im radno iskustvo i pripadajuće vještine (komunikacija, prezentacije). Štoviše, oni će često prvi izgubiti posao u vrijeme recesije. Nezaposlenost mladih utječe na cjeloviti razvoj zemlje, a Europa si ne može priuštiti nekorištenje vještina i znanja koje mladi imaju.

Stoga je potrebno provesti strategiju uključivanja mladih u poduzetništvo.

Prema Flash Eurobarometar 2011, 43% mladih Europljana bi željelo voditi svoj vlastiti posao. Međutim, mladim ljudima nedostaju vještine i iskustvo, kao i mogućnosti financiranja. Zbog toga su potrebne posebne mjere svih dionika (Europska komisija, države članice, nevladine organizacije, MFI, itd.) koje će kreirati holistički pristup za rješavanje specifičnih prepreka s kojima se ova skupina suočava.

Potrebno je razviti nekoliko ključnih mjera s ciljem promicanja poduzetništva u Europi, posebno među mladim ljudima.

Prvenstveno, Europska unija ima relativno niski indeks poduzetničke aktivnosti u usporedbi s onom u Sjedinjenim Državama. Stoga je potrebno promicati poduzetničke kulture među mladima te poboljšanje obrazovanja usmjerenog na poduzetništvo.

Također, mladi poduzetnici često nemaju jamstva i u početku im se odbijaju zahtjevi za kredit. Dakle, temeljna stvar je poboljšanje pristupa financiranju.

Poboljšanja u regulatornom okviru za mikropoduzetnike su neophodna za pojednostavljenje poslovanja i stvaranje zaštite za mlade poduzetnike.

Potrebno je unaprijediti odnosno smanjiti postupke za otvaranje poduzeća koji su vrlo složeni posebice za mlade bez iskustva koji žele postati poduzetnici.

Konačno, karakteristika mladih ljudi na početku poslovnog puta je nedostatak iskustva. Dakle, razvoj poslovnih usluga za potporu mladim poduzetnicima je vrlo bitan kako bi im se pomoglo u pokretanju i rastu njihovih poduzeća.

Europska unija je donijela niz mjera za otklanjanje prepreka s kojima se suočavaju mladi ljudi na tržištu rada, osobito mjera za poticanje poduzetništva. Najnovija inicijativa Mladi u pokretu, provodi se od 2010. godine. Predlaže se niz inicijativa za poboljšanje obrazovanja i zapošljavanja mladih. Tu se posebice podupiru mladi poduzetnici kroz European Progress Microfinance Facility. Progress Microfinance je inicijativa koja omogućava mikrokreditnim davateljima usluga izdavanje garancija te imaju koristi od povećanog financiranja. Oni imaju stručnjake za razvoj sveobuhvatnih programa što uključuje pristup financiranju, ali i poslovni razvoj usluga.

Postojeće poduzetničke kulture i aktivnosti u Europi nisu zadovoljavajuće u usporedbi sa SAD ili BRIC zemlje. Europsko poduzetništvo se još uvijek odvija usporeno.

Građani EU-a manje su skloni poslovnom riziku od građana u SAD-a, a pristup financiranju i složene administrativne procedure i dalje ostaju glavne prepreke.

Mladi ljudi se uglavnom tretiraju kao dio odrasle populacije, dok su njihove specifične potrebe i određeni poduzetnički potencijal kao i njihov doprinos gospodarskom i društvenom napretku podcijenjeni. Oni su skloni suočiti se sa puno većim preprekama i to je jedan od glavnih razloga zašto poduzetništvu mladih treba pružiti set mjera koje olakšavaju početak i pokretanje vlastitog biznisa.

Glavni dugoročni projekt Udruge Mladi poduzetnik je stvaranje Nacionalnog centra za mlade poduzetnike koji bi bio potporni centar za mlade do 35 godina koji su pokrenuli poslovanje ili će pokrenuti i trebaju im specifične usluge (računovodstvo, prostori za sastanke, virtualni ured, dizajn, pisanje poslovnog plana, marketing, menadžment poslovnih procesa, savjetovanje itd.). Većina sredstava uložit će se u znanje, odnosno ljude, koji će pomoći mladim poduzetnicima u svim fazama njihovih poslovnih procesa kroz koje prolaze, od ideje do realizacije, te stvaranja stabilnog poduzeća. Udruga planira prijaviti projekt na strukturne fondove u perspektivi 2014. – 2020.

Mateo Ivanac,

potpredsjednik Udruge Mladi poduzetnik

 

Mladi poduzetnik – Jučer, danas,sutra brošura

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial